Zapraszamy do podjęcia współpracy z zakresu projektów i uzgodnień przeciwpożarowych instalacji fotowoltaicznych. W ramach współpracy oferujemy sporządzenie dokumentacji projektowej, uzgodnienia przeciwpożarowego oraz przygotowania zgłoszenia do PSP. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz indywidualnemu podejściu wypracowaliśmy prosty proces postępowania uzgodnienia instalacji PV.         W ramach usługi oferujemy bezpłatne konsultacje.

Krok 1wypełnienie formularza
Należy wypełnić i wysłać na mail: biuro.projektpv@gmail.com uzupełniony arkusz

Krok 2 – weryfikacja formularza
Po otrzymaniu arkusza weryfikujemy kompletność dokumentacji. W przypadku kompletnego arkusza,
nasz dział projekty przygotuje:
– schemat elektryczny,
– projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej,
– wzór zgłoszeniowy mikroinstalacji do PSP.

Krok 3 – wysyłka dokumentacji
W ostatnim kroku przygotowaną i uzgodnioną dokumentację pod względem ochrony
przeciwpożarowej wysyłamy na Twój mail wraz z instrukcją dalszego postępowania.

Oferujemy szybki czas realizacji, bezpłatne konsultację, pomoc na każdym etapie oraz konkurencyjne
ceny.

Prawo budowlane art. 29 pkt. 4 ust. 3 lit. c:
Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art.
30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: instalowaniu pomp ciepła,
wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się
obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej
„uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń
oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56
ust. 1a

Kilka informacji:
a) uzgodnieniu podlegają wszystkie instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 6.5kW, niezależnie od
miejsca montażu modułów lub falownika,
b) domki jednorodzinne oraz instalacje gruntowe nie wymagają stosowania dodatkowych
zabezpieczeń „przeciwpożarowych”, typu: PROJOY, SANTON itp.…,
c) rozbudowa instalacji fotowoltaicznej np.: z 5kW na 9kW wymaga uzgodnienia przeciwpożarowego
oraz aktualizacji w OSD,
d) zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji może dokonać Inwestor lub Wykonawca,
e) instalację PV należy oznaczyć zgodnie z normą PN-EN 60364-7-712.