Grant OZE dla spółdzielni

GRANT OZE BGK

Oferujemy usługę przygotowania dokumentacji projektowej dla uzyskania grantu. Projekt uzgodniony jest z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – jest to jeden z wymogów programu. Poprawnie przygotowana dokumentacja jest jednym z załączników do wniosku. Dzięki naszemu doświadczeniu możesz być pewien o pozytywną decyzję.

Kilka informacji:

  • grant OZE przysługuje inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii – wynosi 50 proc.kosztów netto tego przedsięwzięcia,
  • przeznaczony jest na refinansowanie kosztów inwestycji
  • Program przeznaczony jest dla właścicieli lub zarządców budynków wielorodzinnych,
  • wniosek o przyznanie grantu OZE można składać w BGK do 30 czerwca 2026 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumentację projektową instalacji,
  • dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących wniosek do reprezentowania inwestora oraz wzór podpisu/ów złożonych na wniosku.

Chcesz dopytać o szczegóły?

Skontaktuj się z naszym specjalistą, który odpowie na wszystkie Twoje pytania

biuro projektowe radmar

GODZINY PRACY

kONTAKT

Social Media