Dron z kamerą termowizyjną – diagnostyka instalacji fotowoltaicznych

Inspekcja kamerą termowizyjną wykorzystywana jest w różnych branżach. Nasza firma specjalizuję
się w badaniach stanu paneli fotowoltaicznych, linii elektroenergetycznych, oceną szczelności cieplnej
budynków itp. Dzięki profesjonalnemu dronowi możemy dokonać kontroli technicznej w miejscach
trudno dostępnych.

Badanie termowizyjne wykonane z dronu pozwala na wykrycie następujących usterek:
– mechaniczne uszkodzenia paneli fotowoltaicznych,
– zanieczyszczenia zalegające na panelach – powodujące straty energii,
– uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia,
– hot-spoty – nadmiernie nagrzewające się obszary, które powodują obniżenie sprawności paneli.

W skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do samozapłonu modułu.

Dodatkowo oferujemy:
– ocena szczelności cieplnej budynków (np.: nieszczelne okna, dach itp..),
– badanie linii elektroenergetycznych.

Teren świadczenia usług:
– Województwo Mazowieckie (Warszawa +/- 100km),
– Województwo Dolnośląskie (Wrocław +/- 100km),
– Województwo Wielkopolskie (Kalisz +/- 100km).
Przy większych instalacjach dojazd do ustalenia indywidualnego.

Prawo i bezpieczeństwo:
– wszystkie loty z udziałem UAV (Bezzałogowych Statków Powietrznych) odbywają się z zachowaniem
obowiązującego prawa, jak również najwyższych standardów bezpieczeństwa. Piloci posiadają
właściwe uprawnienia, doświadczenie oraz zapewniają uzyskanie niezbędnych zgód od instytucji
zarządzających przestrzenią powietrzną.
W każdym przypadku to piloci podejmują decyzję o wykonaniu przelotu nad obiektem budowlanym.
Biorą pod uwagę warunki meteorologiczne, możliwości techniczne sprzętu, otoczenie prawne jak też
preferencje Klienta. W sytuacji zagrożenia pilot ma prawo odmówić wykonania lotu. Szanujemy
prawo i dbamy o bezpieczeństwo.

Cennik:
– cennik usług termowizyjnych ustalany jest indywidualnie w zależności od zakresu oraz specyfikacji
pomiarów termowizyjnych.