Oferujemy wykonanie ekspertyz technicznych nośności dachu pod instalację fotowoltaiczną.W tym celu wykonujemy obliczenia, które mają na celu wskazanie wytrzymałości konstrukcji dachu oraz jego dopuszczalnego obciążenia.

Warto również zdać sobie sprawę, że na ciężar instalacji nie składa się waga samych paneli, lecz również konstrukcji wsporczych pod moduły, podkonstrukcji, balastów dociążających.

Zakres opracowania ekspertyzy, zawiera:

– analizę stanu konstrukcji dachu,
– obliczenia statyczne elementów konstrukcji dachu,
– ocenę możliwości montażu paneli fotowoltaicznych.